Jogszabályi környezet

– 4/2000. (II.25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről és ennek módosításáról szóló ESZCSM rendelet

– 4/2002. (II. 20.) EüM rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai szakpszichológusok folyamatos továbbképzéséről szóló 73/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosításáról

– A Kormány 8/2001. (III.2.) EüM rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet módosításáról

– 8/2009. (IV.3.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25) EüM rendelet és a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII.25.) EüM rendelet módosításáról

– 11/1998. (XII.11.) EüM rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről és továbbképzésről

– Az egészségügyi miniszter 42/2007. (IX.19.) EüM rendelete a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII.25.) EüM rendelet módosításáról

– Az egészségügyi miniszter 43/2007. (IX.19.) EÜM rendelete a testtömegcsökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerekről szóló 27/2004. (IV.24.) ESZCSM rendelet módosításáról.

– 49/2005. (XI.8.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet módosításáról

– 50/2005. (XI.8) EüM rendelet a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII.25.) EüM rendelet módosításáról

– Az egészségügyi miniszter 51/2006. (XII. 28.) EüM rendelete az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai szakpszichológusok folyamatos továbbképzéséről szóló 52/2003. (VIII.22.) ESZCSM rendelet módosításáról

– Az egészségügyi miniszter 66/1999. (XII.25.) EüM rendelete a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről

– 73/1999. (XII. 25.) EüM rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai szakpszichológusok folyamatos továbbképzéséről

– A Kormány 71/2002. (IV.12.) Korm. rendelete a háziorvosi működtetési jog megszerzéséről és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagon és működtetési jog megszerzésének hitelfelvételeiről szóló 18/2000 (II.25) Korm. rendelet módosításáról

– A Kormány 72/2002. (IV.12.) Korm. rendelete a háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról szóló 229/2001. (XII.5.) Korm. rendelet módosításáról

– A kormány 122/2009. (VI.12.) Korm. rendelete az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

– A kormány 123/2009. (VI.12.) Korm. rendelete az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól

– 125/1999. (VIII.6.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben részt vevők számára szervezett központi gyakornoki rendszerről

– Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 18/2003. (IV.24.) ESZCSM rendelete az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről és továbbképzésről szóló 11/1998. (XII.11.) EüM rendelet módosításáról

– Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 45/2003. (VIII.6.) ESZCSM rendelete a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII.25.) EüM rendelet módosításáról

– 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet ügyelet

– Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 52/2003. (VIII. 22.) ESZCSM rendelete az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai szakpszichológusok folyamatos továbbképzéséről

– 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

– 6/1992. (III. 31.) NM rendelet a háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatról

– A népjóléti miniszter 7/1993. (II.19.) NM rendelete a háziorvosi tevékenységgel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

– A népjóléti miniszter 28/1998. (VI. 17.) NM rendelete az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

– A népjóléti miniszter 29/1997. (X.3.) NM rendelete a háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatról szóló 6/1992. (III.31.) NM rendelet módosításáról

– a népjóléti miniszter 29/1998. (VI. 17.) NM rendelete az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV.2.) NM rendelet módosításáról

– 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről

– Eljárási rend a tudományos rendezvények minősítésére