Minőségbiztosítás

Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. tevékenységének középpontjában az egészség áll.

Egészségügyi szolgáltatóként valljuk, hogy az egészség érték, melynek megtartása, fejlesztése, helyreállítása nemcsak az egyén érdeke, hanem össztársadalmi érdek. Ennek érdekében széleskörű összefogásra és együttműködésre van szükség az egészségügy szereplői közt.

Kölcsönösen előnyös és tartós kapcsolatra törekszünk a szolgáltatások nyújtásában és szervezésében, a résztvevő érdekelt felekkel, szerződött partnerekkel. Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. legfőbb céljának tekinti az orvosi ügyeleti szolgáltatásait igénybe vevő Önkormányzatok, a lakosság, a betegek elvárásainak megismerését, teljesítését, a magas színvonalú, minőségileg ellenőrzött, folyamatosan fejlődő optimális egészségügyi szolgáltatás biztosításával, a jelenlegi és változó gazdálkodási, finanszírozási feltételek alapján gazdaságos, hatékony, kiegyensúlyozott, kiszámítható gazdálkodást megvalósítva valamennyi érdekelt fél számára.

Alapvető feladatunk a sürgősségi betegellátó rendszeren belüli szakmai feladatok, ügyeleti ellátás, valamint a járó- és fekvőbeteg ellátás orvos-szakmai feladatainak maradéktalan elvégzése, hogy az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. neve garanciát jelentsen az egészségügyben.

Az ügyeleti-, járó- és fekvőbeteg ellátásban kiemelkedő szerepe van az orvosoknak, ápoló személyzetnek, ennek érdekében munkatársaink képzésére, anyagi- és erkölcsi elismerésére, a modern gyógyító és diagnosztikai berendezések biztosítására mindenkor hangsúlyt fektetünk. Gondosan megválogatjuk azokat a partnereket, akikkel együttműködünk, rendszeresen ellenőrizzük tevékenységüket. Tőlük is megköveteljük, hogy elsajátítsák betegközpontú, etikus szemléletünket.

Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer bevezetését az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. az orvosi ügyeleti, egészségügyi szakmában elért piaci pozíciójának megtartása, erősítése érdekében vezette be, működtetését és fejlesztését céljai megvalósításához szükséges eszköznek tekinti, melyhez a személyi és tárgyi feltételeket biztosítja.
A vezetőség elkötelezett a követelmények teljesítése és a minőségirányítási rendszer eredményességének folyamatos fejlesztése iránt.